bootstrap templates

Laten we verbinden

Contactgegevens

info@ankemerkx.nl
06-23 66 92 45 (telefoon en WhatsApp)
Praktijkruimte: Schependomlaan 17e, 6542 RL te Nijmegen

Openingstijden ( alleen op afspraak )

Maandag 9:00 tot 17:00
Dinsdag 9:00 tot 17:00
Donderdag 9:00 tot 17:00
Vrijdag 9:00 tot 13:00

Registraties

BTW-ID NL003241873B40
KvK 77 80 26 59

Praktijkruimte

Je bent voor een sessie van harte welkom in mijn praktijk bij het centrum Sarvata (Schependomlaan 17e, 6542 RL te Nijmegen). Sarvata is een integraal centrum voor gezondheid en welzijn waar therapeuten en cursusbegeleiders complementair samenwerken. Ook is het een centrum voor bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. 

Beroepsverenigingen & Klachten

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging VBAG, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze en bij het RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

In geval van een klacht over een behandeling is het advies om je onvrede eerst met mij te bespreken zodat we kunnen kijken of we er samen uit kunnen komen. Lukt dat niet, dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Quasir is het expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnssector. Deze onafhankelijke klachtenfunctionaris kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden.

Daarnaast is Praktijk Anke Merkx aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie Stichting Zorggeschil en valt de praktijk onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ. Meer informatie over klachten en geschillen vind je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG (klik hier).


EMDR | Regressietherapie | Reïncarnatietherapie | Lichaamswerk | Rouwverwerking | Familieopstellingen | BDE | NDE | Traumatherapie
                     © Ankemerkx.nlAlgemene voorwaarden | Privacyverklaring