website maker

Hoe werk ik

Herken en erken jij de richtingaanwijzers op de weg naar jezelf?

Ik begeleid je graag om deze signalen op een bewuste en liefdevolle manier te onderzoeken. Tijdens een intakegesprek bekijken we samen wat het beste past: therapie, coaching of een combinatie van allebei.

Therapie

In de therapiesessies onderzoeken we samen wat de oorsprong is van waarom je vastloopt en welke betekenis dit heeft. We kijken naar het ontstaan van een onderliggend patroon in het verleden en hoe dat doorwerkt in het heden. In therapie richten we ons op de verwerking en integratie van onverwerkte emoties, gevoelens, fysieke problemen en trauma’s. 

Coaching

Tijdens coaching werken we oplossingsgericht met het hier en nu. En hoe je dat anders wilt doen of ervaren in de toekomst. Met dit doel voor ogen werken we samen aan het bevorderen van bewustzijn over wat je in jezelf al aanwezig hebt, hoe je deze als kracht kan inzetten en wat je wilt ontwikkelen.

Begeleidingsvormen

Psychodynamisch werk richt zich op verwerking en integratie. Het helpt je om terugkerende onbewuste gedachten, gevoelens en gedrag naar de oppervlakte te brengen en te verwerken. Ik pas de volgende begeleidingsvormen toe:

Regressietherapie

In regressietherapie wordt uitgegaan dat elke klacht in het hier en nu zijn oorsprong heeft in het verleden. We keren samen terug naar vroegere ervaringen om de nog niet verwerkte emoties, gevoelens en trauma’s in het hier en nu te verwerken en integreren.

Tijdens regressie kan je spontaan bij de oorsprong van je klacht uitkomen in een verder verleden, namelijk in vorige levens. Dat wordt reïncarnatietherapie genoemd. We onderzoeken samen welke verbanden bestaan tussen dit leven en vorige levens en de relatie hiervan met de worsteling in het hier en nu.

Een omvangrijkere regressievorm is Zielsregressie. Tijdens zielsregressie maak je een reis door de zielenwereld. Deze begeleidingsvorm wordt ook wel Life Between Life of Spirituele regressie genoemd en is ontwikkeld door Michael Newton. 
De zielenwereld is de wereld waarin we verblijven tussen onze incarnaties in. We zijn deze wereld, onze zielengroep of ons doel op aarde vaak vergeten. Door opnieuw contact te maken met deze wereld krijg je inzicht in de reis van de ziel, de keuze voor dit leven en de rode draad en terugkerende thema's door de levens heen. Hierdoor ontstaat vaak meer vertrouwen en levenskracht en kan de zielenreis worden vervolgd vanuit een gevoel van vrijheid en verbinding. Een zielsregressie-sessie duurt minimaal 3 en maximaal 4 uur. 

Lichaamswerk

Door met aandacht bij je lichaam te zijn doe je veel waardevolle informatie op, vaak meer dan het hoofd ooit kan bedenken. Met lichaamsgerichte begeleiding brengen we de focus naar het ervaren en voelen. Je wordt je gewaar van je gedachten en je gevoel en de vertaling hiervan in je lichaam. Wij werken met elementen vanuit lichaamsgerichte therapie, reiki en mindfulness.

 • Waarnemen door met je aandacht naar binnen te gaan. Zonder oordeel datgene erkennen wat in jou speelt. 
 • Ademen brengt je terug naar je lichaam en dus naar het hier en nu. Veel spanning in je lichaam wordt vastgezet doordat minder geademd wordt. Door voller te ademen, kom je in contact met je lichaam.
 • Uiten van gevoelens door je te laten horen, geluid te maken en je ervaringen te delen.
 • In contact met een ander leer je jezelf pas echt kennen.
Anke Merkx psychodynamisch therapeut wijchen

Systemisch werk / Familieopstelling

Je hele leven speelt zich af in systemen, in verschillende groepen mensen. Je familie, je vriendenkring, leden van een sportclub, werkrelaties en je gezin van herkomst.

Systemisch werk maakt op een prachtige manier zichtbaar wat normaal gesproken niet aan de oppervlakte ligt. We onderzoeken samen welke plek jij automatisch inneemt ten opzichte van anderen. En welke patronen je hebt meegekregen vanuit jouw gezin van herkomst. 


Rouwverwerking

In het leven krijgt iedereen te maken met verlies en afscheid nemen. Rouw gaat niet alleen over verlies door een overlijden, maar ook als gevolg van verlies van lichamelijke functies door ziekte, verlies van een baan of van een partner door scheiding.

Een verlies gaat vaak gepaard met een golf aan gevoelens en emoties en het kan lijfelijk een heftige reactie veroorzaken. Ieder mens ervaart verlies op een eigen manier. Rouwen is een uniek proces waarbij een balans tussen enerzijds het verlies en anderzijds het leven noodzakelijk is.

Samen zoeken we naar een balans in het aannemen en doorwerken van rouw en het opnieuw oppakken van je leven door het verlies een plek te geven.


Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR, traumatherapie) 

EMDR is een krachtige methode die kan worden ingezet bij de verwerking van ingrijpende en traumatische ervaringen en/of herinneringen. Een traumatische ervaring kan onder andere stress, burn-out, angst, paniek, depressie, slaapproblemen, flashbacks en nachtmerries veroorzaken.

Door EMDR wordt de vastgelopen verwerking van een traumatische ervaring weer op gang geholpen en wordt de spanning die gekoppeld is aan de nare ervaring of herinnering vermindert en vaak zelfs geheel weggenomen.

Ook kan EMDR helpend zijn bij verslavingsproblematiek

Mijn waarden

 • Echtheid
  Jezelf zijn, eerlijkheid en openheid van beide kanten zijn noodzakelijk tijdens een coach- of therapietraject. Ik nodig je uit om jezelf te laten zien, authentiek te zijn.
 • Helderheid
  De begeleiding kenmerkt zich in helderheid. Ik daag je uit om dieper in jezelf te kijken en te voelen. Ook als dat pijnlijk is.
 • Erkenning
  Wanneer je vast zit is het allereerst belangrijk dat jij jezelf erkenning gaat geven. We creëren samen ruimte voor aanvaarding. Door dat wat is bestaansrecht te geven, er gewoonweg te laten zijn. Zonder de bedoeling jouw gedachten of gevoelens direct te willen beïnvloeden, controleren, veranderen of te reageren met een oordeel.
 • Heel de mens
  We richten ons op inzicht met het hoofd, met het hart en met het lijf. Door gewaarwording van gedachten, gevoelens en lichaam kan een verbinding komen met je hele zijn

Tarieven

Vanaf september 2022 kun je mijn sessies voor psychodynamische therapie deels vergoed krijgen, indien jouw zorgverzekering hierin voorziet. Dit betekent dat het niet ten laste komt van het eigen risico. De sessies vallen onder psychosociale zorg. De zorgverzekeraars vergoeden geen coaching.

Ik werk met een tarief voor particulieren en een tarief voor zakelijke afnemers zoals een werkgever.

Particulier

Per sessie wordt een tarief gehanteerd van € 85,- per uur. Een sessie duurt maximaal 1,5 uur. 

Een zielsregressie-sessie is omvangrijker dan een reguliere sessie. Deze sessies duren minimaal 3 uur en maximaal 4 uur. Het tarief voor een zielsregressie-sessie is € 250,-.

Alle tarieven zijn vrijgesteld van BTW.


Zakelijk (coaching)

Per sessie wordt een tarief gehanteerd van € 125,- per uur. Een sessie duurt maximaal 1,5 uur. 

Praktijkruimte

Mijn praktijkruimte is gevestigd in het 'Mens complementair gezondheidscentrum' in Nijmegen (Meijhorst 60-02). 

praktijkruimte therapie coaching psychotherapie
praktijkruimte therapie coaching psychotherapie

EMDR | Regressietherapie | Reïncarnatietherapie | Lichaamswerk | Rouwverwerking | Familieopstellingen | BDE | NDE | Traumatherapie
                     © Ankemerkx.nlAlgemene voorwaarden | Privacyverklaring