site builder

Nabij-de-Dood ervaringen

Een Nabij-de-Dood Ervaring (hierna NDE, voorheen Bijna-Dood Ervaring genoemd) is een intense en levens veranderende ervaring. Deze kan voorvallen bij een levensbedreigende situatie waardoor de hersenfuncties zijn aangetast, zoals een hartstilstand of coma. En in situaties waarin de hersenfuncties niet zijn aangetast, bijvoorbeeld tijdens hoge koorts.  

Na het doormaken van een Nabij-de-Doodervaring (NDE) staat je leven vaak op zijn kop. Je kunt naast het ervaren van positieve gevolgen, zoals een toegenomen gevoel van zingeving en verminderde angst voor de dood, ook een moeizaam verwerkingsproces doormaken. Met gevoelens van eenzaamheid, heimwee, depressie, onzekerheid en worstelingen in de communicatie en omgang met naasten.

Buiten je lichaam treden

Tijdens een NDE beleef je een ervaring buiten je lichaam. Je hebt een beleven en een bewustzijn dat moeilijk te verwoorden is. Woorden als liefde, licht, verbondenheid, het grotere geheel, onbegrensdheid. En de afwezigheid van lichamelijke pijn.

En dan kom je weer terug in je lichaam. Je wordt je bewust van de gebondenheid en afhankelijkheid van dit lichaam op de aarde. Je kunt je afgezonderd, begrensd en eenzaam voelen. Tegelijkertijd sta je met dit lichaam in de wereld en kun je deze gebruiken om jezelf te uiten en met anderen in contact te treden.

Acceptatie en integratie

Na een NDE sta je voor de uitdaging de ervaring en de gevolgen daarvan te erkennen en aanvaarden en te verweven in je dagelijkse leven.

Door het inzetten van diverse technieken vanuit rouwverwerking, regressietherapie en lichaamsgerichte therapie werken we hier samen aan:

  • Bewustwording van de beleefde verlieservaringen in je leven en de eigen manier in omgaan met verlies en rouw in relatie tot de NDE;
  • Bewustwording van de verschillende verwerkingsfases na een NDE en in welke fase(s) jij je nu bevindt; 
  • Inzicht in de gebeurtenissen rondom en tijdens de eigen NDE en kan deze plaatsen in de bredere reis van de ziel; 
  • Ervaren van minder polariteit tussen de lichtwereld/hemel en het aardse bestaan vanuit een hervonden verbinding. Het is en/en geworden in plaats van of/of; 
  • Ervaren van een toegenomen bewust- en gewaar zijn van het eigen lichaam en de gevoelens en sensaties die deze ervaart; 
  • Onverwerkte (trauma) gebeurtenissen en emoties zijn doorwerkt en geïntegreerd in het leven van de cliënt; 
  • Erkenning en aanvaarding van de nieuwe en veranderde IK. 

EMDR | Regressietherapie | Reïncarnatietherapie | Lichaamswerk | Rouwverwerking | Familieopstellingen | BDE | NDE | Traumatherapie
                     © Ankemerkx.nlAlgemene voorwaarden | Privacyverklaring