easy website maker

Terugblik op NDE groepsdag ‘Ik bewoon mijn lichaam’

28 januari 2022
Als onderdeel van het onderzoek ‘Leven na de Hemel’ heeft eind januari de NDE groepsdag ‘Ik bewoon mijn lichaam’ plaatsgevonden. Een dag speciaal voor mensen die een Nabij-de-Dood Ervaring hebben beleefd met alles wat dit met zich meebrengt .

Ervaringen van deelnemers

In totaal namen zeven NDE’ers deel aan deze dag. Hieronder enkel van ervaringen:

 • ‘Het was vandaag de 1e keer dat ik met lotgenoten heb gesproken en dat was zeer aangenaam en verhelderend.’
 • ‘Mooi om tijdens het lichaamsgericht werken zo’n cyclus van beweging en rust te ervaren’
 • ‘Het was heel fijn de ervaringen van anderen te horen. De ervaringen van anderen zijn de zaadjes die gaan uitgroeien tot eigen uitgekristalliseerde inzichten’
 • ‘Ik voel aan het eind van deze dag enorm veel blijdschap’
 • ‘Ik neem vandaag als inzicht mee dat ik niet gek ben en dat de NDE er mag zijn'
 • ‘Het was heel fijn herkenning te vinden bij anderen. Zoals mijn gevoel jarenlang niet te snappen waarom ik ben teruggekomen’
 • ‘Door vandaag kan ik de ervaring op een andere manier meenemen in mijn leven, dan ik tot nu toe heb gedaan.’

NDE groepsdagen 2023

Na het succes van de drie NDE groepsdagen in 2022 en de brede belangstelling voor deelname, organiseren wij in 2023 opnieuw groepsdagen. Data voor 2023 volgen nog.

Waarom deze dag?

Na het doormaken van een Nabij-de-Doodervaring (NDE) staat je leven vaak op zijn kop. Je kunt naast het ervaren van positieve gevolgen, zoals een toegenomen gevoel van zingeving en verminderde angst voor de dood, ook een moeizaam verwerkingsproces doormaken.  

Tijdens een NDE beleef je een ervaring buiten je lichaam. Je hebt een beleven en een bewustzijn dat moeilijk te verwoorden is. Woorden als liefde, licht, verbondenheid, het grotere geheel, onbegrensdheid. En de afwezigheid van lichamelijke pijn. 

En dan kom je weer terug in je lichaam. Je wordt je bewust van de gebondenheid en afhankelijkheid van dit lichaam op de aarde. Je kunt je afgezonderd, begrensd en eenzaam voelen. 

Tegelijkertijd sta je met dit lichaam in de wereld en kun je deze gebruiken om jezelf te uiten en met anderen in contact te treden. 

Bedoeling van de dag

 • Samen lichaamsgericht werken om meer bewust en gewaar te zijn van je eigen lichaam en gevoelens;
 • Ervaren van opstellingen rondom de thema’s verwerking en integratie van een NDE;
 • Het ontmoeten van lotgenoten;
 • De mogelijkheid om uiting te geven aan je ervaringen door deze te delen.

Begeleiders NDE-groepsdag

Mobirise

Begeleider Anke

Uit eigen ervaring weet ik wat de gevolgen zijn van een NDE. Als meisje van net vijf jaar werd ik getroffen door een hersenweefsel-ontsteking waarna ik een tijdje in coma heb gelegen. In mijn NDE heb ik een allesoverheersende liefde mogen ervaren.

Ik ben heel dankbaar voor deze ervaring, omdat ik daardoor leef in de wetenschap dat ik nooit alleen ben en omringd met oneindige liefde.

Als coach en psychodynamisch therapeut begeleid ik cliënten die vastlopen in hun leven en zet daarbij diverse begeleidingsvormen in, zoals regressie therapie, systemisch werk en lichaamswerk. Door mijn eigen ervaring begeleid ik in het bijzonder cliënten die vastlopen na een periode van ziek zijn, een coma of een nabij de doodervaring. Ik ben samen met Fons en mama van Lotte en Koen.

Begeleider Peter

Als jongen van zes jaar kwam ik onder een vrachtauto terecht. De auto stopte net op tijd. Ik heb een soort lichtervaring gehad; veel te veel licht. Daarna werd ik liefdevol onder de auto gehaald en voelde me gedragen. Daarna vergat ik deze ervaring 30 jaar lang.

Tijdens mijn studie, las ik veel over NDE’s en verbaasde en laafde me aan de lange en vaak eenzame tocht die deze mensen terug naar het leven ‘hier’ op aarde moesten maken. Tot ik tot de ontdekking kwam: ik lees over mijn eigen proces.

Of ik er al weer helemaal ben? Ik leer om in twee werelden te leven. Hier op aarde en in en vanuit die andere wereld van licht, liefde en leven.

Als familieopsteller en coach begeleid ik cliënten met heel uiteenlopende vragen. Daarnaast ben ik manager planning & control in een zorginstelling. En vader van twee zonen. 

Mobirise

Programma

We starten de dag om 10:00, met inloop vanaf 9:45. Tijdens de dag wisselen we het groepsgesprek af met meditatie, opstellingen, creatieve en lichaamsgerichte oefeningen. 

Tijdens de lunch wordt een heerlijke vegetarische lunch verzorgd. We ronden gezamenlijk uiterlijk om 17:00 af. 

Praktisch  

Tijdens deze dag nemen 8 tot maximaal 12 mensen deel die een Nabij-de-Dood Ervaringen hebben beleefd en is er voldoende ruimte om elkaar te leren kennen. 

Het is fijn om comfortabele, lekker zittende kleding aan te doen en een extra paar warme sokken of sloffen mee te nemen. Omdat we ontspanning tijdens meditatie afwisselen met lichaamsgerichte oefeningen is het aandoen van meerdere laagjes prettig. 

En vergeet zeker niet je wandelschoenen aan te doen of mee te nemen. Rond lunchtijd halen we samen ook even een frisse neus. 

Locatie 

De dag vindt plaats bij de Oase in Nieuwland. Dat is een mooie ontmoetingsplek centraal in Nederland en midden in het groen. 

Het adres is: Geer 37, 4243 JS Nieuwland (Routebeschrijving)

Kosten 

Deelname aan de dag bedraagt €95,- per persoon, inclusief lunch. Omdat we deze groepsdagen graag voor iedereen bereikbaar willen laten zijn, hanteren we in overleg een aangepast tarief als er sprake is van een minimum inkomen. 

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@ankemerkx.nl 

Tot dan. Warme groet,

   

EMDR | Regressietherapie | Reïncarnatietherapie | Lichaamswerk | Rouwverwerking | Familieopstellingen | BDE | NDE | Traumatherapie
                     © Ankemerkx.nlAlgemene voorwaarden | Privacyverklaring